Buren

U heeft een brief van ons ontvangen omdat u een van onze buren bent. Fijn dat u op deze pagina terecht bent gekomen. We leggen graag aan u uit wat deze transformatie voor de buurt betekent.
 
Naast het vermelden van de veranderingen, willen we u ook graag de mogelijkheid bieden te reageren op de plannen. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen? Onderaan deze pagina kunt u deze delen met ons. We verwerken uw reacties in een verslag. Dit verslag wordt ingediend bij Gemeente Breda en is onderdeel van de finale beoordeling van het transformatieplan. Na akkoord op dit plan kan met de transformatie daadwerkelijk  gestart worden. De sluitingsdatum voor het indienen van uw reactie is 15 maart 2022.
 
Uw ingezonden vragen of opmerkingen zullen wij meenemen in de afwegingen bij de verdere uitwerking van het plan. De gemeente zullen wij hierover informeren, zodat zij dit in de verdere besluitvorming kan meenemen. Houd er rekening mee dat de gemeente altijd zelfstanding onderzoek doet naar de belangen in de omgeving. Ze zal zich niet uitsluitend baseren op de resultaten van de binnen gekomen vragen en opmerkingen.
 
Bouwmassa
Het stijlvolle pand is een belangrijk onderdeel van het straatbeeld van de Concordiastraat. Daarom worden er aan de voorzijde minimale aanpassingen verricht, zodat de bouwmassa gelijk blijft. Zo blijft het formaat van het gebouw onveranderd. Ook de architectuur wordt zoveel mogelijk intact gehouden. Dit zorgt ervoor dat het straatbeeld nauwelijks wordt aangepast.


 
Vervoersbewegingen

De momenten van vervoersbeweging door de straat zullen veranderen. Waar eerder tijdens kantoortijden aankomst- en vertrekverkeer plaatsvond, zal dit in de nieuwe situatie meer verdeeld zijn over de dag. De toekomstige bewoners beschikken over een parkeergarage in de kelder. Ook zal daar een fietsenstallingen worden gerealiseerd. De commerciële ruimte kan wellicht ook voor meer voetgangers zorgen, afhankelijk van de toekomstige huurder(s) van deze ruimten.
 
Buitenruimte

De buitenruimte aan de achterzijde van het woongebouw zal voorzien worden van beplanting. Dit zorgt voor een beter leefklimaat voor de toekomstige bewoners van Concordia20, maar ook voor u als directe buren!
 
Verlevendiging Concordiastraat

Van kantoorpand, naar leegstand, naar bewoners. Dit project beantwoord de grote behoefte naar appartementen in de stad. De nieuwe invulling van het gebouw zal de Concordiastraat een upgrade geven qua uitstraling en de omgeving levendiger en sociaal veiliger maken. Het maakt nieuwe sociale contacten mogelijk en geeft en gezellig en verzorgd straatbeeld. Daar profiteert de hele buurt, een daarmee u dus ook, van mee!

Reactie formulier